[Home]

Biografie

Jakoba Havinga-de Jong (1986) is een tekenaar, schilder, illustrator, grafisch kunstenaar en autodidact webdesigner. Ze heeft Autonome Beeldende Kunst gestudeerd aan de Hanze University, Academie Minerva in Groningen. In het vierde studiejaar stopte ze haar studie om zich zelfstandig verder te kunnen ontwikkelen. Naast deze studie behaalde ze ook haar propedeuse voor Beeldende Creatieve Therapie aan de Stenden Academy in Leeuwarden.

Jakoba waardeert ambacht en goede beheersing van technieken, en werkt daarom continue aan het verbeteren van haar vaardigheden. Kunst, vindt ze, moet op zichzelf staan, geen uitleg nodig hebben. Kunst heeft te maken met de begrippen 'schoonheid' en 'waarheid'. Kunst moet een doel hebben -niet noodzakelijk een praktisch doel- en niet alleen van belang zijn voor de maker zelf. Kunst moet zijn doel bovendien bereiken voor het 'goede kunst' genoemd kan worden.

In haar beeldende kunst combineert ze conceptuele abstracte elementen met figuratieve elementen. Ze maakt patronen of technieken gebaseerd op het gedrag van mensen in een straat, schaakzetten, gedachten en muziek. Ze zoekt naar bruikbare of herhaalbare patronen en creëert daaruit haar beelden.
Haar werk is meestal een methode om de gedachten en wereld van anderen te begrijpen en te bereiken. Wat denken mensen wanneer ze schaken? Kun je hun gedachten herleiden uit hun acties? Herkennen mensen het verschil tussen een willekeurig patroon en een logisch patroon?

Sinds 2004 heeft ze zich diverse scripttalen en website-systemen eigen gemaakt, waaronder HTML, CSS, PHP, JavaScript, Flash Actionscript, MySQL, Python etc. Sinds 2009 past ze die kennis toe in het bouwen en onderhouden van diverse websites, en beheert onder andere de RPG-website Myrofas, de website van pianist Johanan Havinga en het duo Passies en Havinga.

Ze was enige tijd webshopmanager, maar balanceert nu het fulltime moederschap naast freelance vormgevingsopdrachten (websites, posters, flyers). In haar vrije tijd schrijft ze verhalen en verdiept zich in de middeleeuwen, aquaristiek en koken.

Jakoba werkt in opdracht. Voor opdrachten, neem contact op met info@jakobahavinga.com

© Jakoba Havinga 2010-